• Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453-1995

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453-1995

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung có trong tiêu chuẩn này.

   47 p nuce 31/05/2015 15025 4

 • Bảng tra Cơ học đất - Nền móng

  Bảng tra Cơ học đất - Nền móng

  Bảng tra Cơ học đất - Nền móng giới thiệu tới các bạn một số bảng về công thức tính các chỉ tiêu Vật lý thường dùng từ kết quả thí nghiệm; phân loại độ chặt của đất; hệ thống phân loại đất thống nhất;... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   20 p nuce 07/09/2015 4515 34

 • Ebook Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế: Phần 1

  Ebook Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế: Phần 1

  Ebook Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế do PGS.TS Nguyễn Huy Nga và TS. Nguyễn Thanh Hà biên soạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách để biết được về những ảnh hưởng của chất thải y tế đến sức khoẻ và môi trường; chính sách và văn bản pháp...

   65 p nuce 26/04/2017 3654 2

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Kỹ thuật thi công: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Kỹ thuật thi công được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu cho môn học kĩ thuật thi công các công trình. Giáo trình gồm 5 chương và sau đây là phần 1 của giáo trình, trình bày nội dung kiến thức của 3 chương học đầu: chương 1 công tác đất và gia cố nền móng, chương 2 công tác xây, chương 3 công tác bê tông và bê tông cốt thép.

   185 p nuce 03/10/2014 3442 56

 • Sổ tay chọn máy thi công xây dựng - NXB Xây dựng

  Sổ tay chọn máy thi công xây dựng - NXB Xây dựng

  "Sổ tay chọn máy thi công xây dựng" trình bày những phương pháp cơ bản để chọn máy, xác định các thông số kỹ thuật, tính toán năng suất, thống kê những đặc tính cơ bản của một số loại máy chính dưới dạng bảng số và đồ thị (có kèm theo hình vẽ theo tỉ lệ nhất định).

   71 p nuce 27/02/2015 2597 14

 • Hướng dẫn đồ án nền móng

  Hướng dẫn đồ án nền móng

  Bài hướng dẫn đồ án nền móng của thầy Tiến. Đại học Xây dựng

   47 p nuce 31/12/2014 2357 55

 • Đề cương Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Đề cương Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đề cương bao gồm 8 chương khái quát nội dung một cách cụ thể về sự ra đời của ĐCSVN, đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến…

   68 p nuce 03/10/2014 1898 5

 • Vật lý đại cương 1: Cơ nhiệt - Hoàng Văn Trọng

  Vật lý đại cương 1: Cơ nhiệt - Hoàng Văn Trọng

  "Vật lý đại cương 1: Cơ nhiệt" có cấu trúc với mỗi phần đầu tiên đều tóm tắt lý thuyết với các công thức hay sử dụng, áp dụng lý thuyết vào giải một số bài toán liên quan. Cuối tài liệu đưa ra một số đề thi và đề kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   154 p nuce 31/03/2015 1885 9

 • Giáo trình Hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng công trình sử dụng phần mềm quản lý chất lượng công trình GXD

  Giáo trình Hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng công trình sử dụng phần mềm quản lý chất lượng công trình GXD

  Ebook "Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý chất lượng công trình GXD" trình bày nội dung sau: giới thiệu về phần mềm quản lý chất lượng GXD; quy trình nghiệm thu; cài đặt, kích hoạt và cấu hình Windows để chạy phần mềm; khởi động, làm quen giao diện, mở, lưu file hồ sơ; các tính năng chính của phần mềm QLCL GXD; thực hành bài tập với phần...

   93 p nuce 01/10/2014 1668 33

 • Giáo trình: Xác suất thống kê đại cương

  Giáo trình: Xác suất thống kê đại cương

  Ngày nay, Xác suất thống kê là một môn học không thể thiếu trong hầu như tất cả các lĩnh vực về kinh tế, xã hội,... và đến các ngành kỹ thuật. -

   92 p nuce 31/03/2015 1596 14

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Kỹ thuật thi công: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Kỹ thuật thi công được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu cho môn học kĩ thuật thi công các công trình. Giáo trình gồm 5 chương và sau đây là phần 2 của giáo trình, trình bày nội dung kiến thức của 2 chương học tiếp theo: chương 4 công tác lắp ghép, chương 5 hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo nắm vững kiến thức và vận...

   68 p nuce 03/10/2014 1576 36

 • Vật lý đại cương 2: Điện quang - Hoàng Văn Trọng

  Vật lý đại cương 2: Điện quang - Hoàng Văn Trọng

  "Vật lý đại cương 2: Điện quang" có cấu trúc với mỗi phần đầu tiên đều tóm tắt lý thuyết với các công thức hay sử dụng, áp dụng lý thuyết vào giải một số bài toán liên quan. Cuối tài liệu đưa ra một số đề thi và đề kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p nuce 31/03/2015 1347 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số