• Giáo trình thực hành hóa học đại cương/Th.S Đỗ Thị Thanh Hà (chủ biên); Tài liệu phục vụ giảng dạy trong trường Đại học Xây dựng

  Giáo trình thực hành hóa học đại cương/Th.S Đỗ Thị Thanh Hà (chủ biên); Tài liệu phục vụ giảng dạy trong trường Đại học Xây dựng

  Giới thiệu cho sinh viên nắm vững các quy định làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học, quy tắc về an toàn và sơ cứu khi có tai nạn. Nẵm vững các thao tác cơ bản nhất của thí nghiệm hóa học và biết cách trình bày một báo cáo thí nghiệm. Các tác giả: Th.S Đỗ Thị Thanh Hà (chủ biên), Th.S Trần Thị Minh Nguyệt, Th.S Vũ Thị Minh Thanh, Th.S Nguyễn Tuấn...

   78 p nuce 05/04/2017 2027 2

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P3)

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P3)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   35 p nuce 28/10/2016 1008 2

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần 1)

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần 1)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần 1)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm mở đầu, tập hợp trong Rn, định nghĩa hàm nhiều biến. Cuối chương có các bài tập dành cho người đọc tự ôn tập lại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p nuce 28/10/2016 1036 2

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Số phức

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Số phức

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 1: Số phức" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, khai căn của số phức, định lý cơ bản của đại số. Cuối chương có các bài tập dành cho người đọc tự ôn tập lại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p nuce 28/10/2016 1593 3

 • Bài giảng Toán giải tích 1: Chương 8 - Dương Minh Đức

  Bài giảng Toán giải tích 1: Chương 8 - Dương Minh Đức

  Bài giảng "Toán giải tích 1 - Chương 8: Tích phân" cung cấp cho người học các định nghĩa về tích phân, các tài toán ví dụ về tích phân, định lý tích phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p nuce 28/10/2016 497 2

 • Bài giảng Toán giải tích 1: Chương 6 - Dương Minh Đức

  Bài giảng Toán giải tích 1: Chương 6 - Dương Minh Đức

  Bài giảng "Toán giải tích 1 - Chương 6: Hàm số liên tục" cung cấp cho người học 22 bài toán chứng minh và áp dụng kiến thức về hàm số liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p nuce 28/10/2016 452 1

 • Bài giảng Toán giải tích 1: Chương 7 - Dương Minh Đức

  Bài giảng Toán giải tích 1: Chương 7 - Dương Minh Đức

  Bài giảng "Toán giải tích 1 - Chương 7: Hàm số vi phân" cung cấp cho người học định nghĩa về hàm số vi phân và các bài toán chứng minh cho hàm số vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p nuce 28/10/2016 632 2

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Giải tích 1: Chương 4: Phương trình vi phân cấp 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các dạng phương trình vi phân, phương trình vi phân tách biến, phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, phương trình vi phân đẳng cấp cấp 1,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p nuce 28/10/2016 577 2

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P2)

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P2)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân suy rộng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân suy rộng loại một, tích phân hàm không âm, hội tụ tuyệt đối, tích phân suy rộng loại hai, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p nuce 28/10/2016 650 2

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   40 p nuce 28/10/2016 586 2

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần 2)

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần 2)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức về giới hạn của hàm nhiều biến bao gồm: Sự hội tụ trong Rn, giới hạn của hàm nhiều biến, một số phương pháp tìm giới hạn hàm hai biến,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p nuce 28/10/2016 1074 2

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 4: Tích phân suy rộng

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 4: Tích phân suy rộng

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 4: Tích phân suy rộng" cung cấp cho người đọc các kiến thức về tích phân suy rộng loại 1, tích phân suy rộng loại 2. Cuối chương có các bài tập dành cho người đọc tự ôn tập lại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p nuce 28/10/2016 581 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số