• Ebook Thủy lực (Tập 2) (tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Thủy lực (Tập 2) (tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thủy lực" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chuyển động ổn định không đều trong lòng dẫn hở, nước nhảy, đập tràn, nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình, chảy qua cửa cống, công trình nối tiếp, dòng chảy hai pha của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p nuce 20/03/2017 419 9

 • Ebook Thủy lực (Tập 2) (tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Thủy lực (Tập 2) (tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nói tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Chuyển động của nước ngầm, chuyển động không ổn định trong ống, chuyển động không ổn định trong lòng dẫn hở, mô hình hóa các hiện tượng thủy động lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p nuce 20/03/2017 400 10

 • Ebook Đồ án môn học Thủy công (tái bản lần thứ hai, có bổ sung, sửa chữa)

  Ebook Đồ án môn học Thủy công (tái bản lần thứ hai, có bổ sung, sửa chữa)

  Cuốn "Đồ án môn học Thủy công" gồm 3 phần trình bày các nội dung: Các đề bài - Cho các số liệu cơ bản và các yêu cầu tính toán, bản vẽ; hướng dẫn đồ án - Trình bày các bước làm cụ thể, các sơđồ và công thức tính toán cơ bản, hướng dẫn sử dụng các tài liệu cần thiết khi làm đồ án; các phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p nuce 20/03/2017 454 5

 • Bài giảng Cơ học đất - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng Cơ học đất - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng Cơ học đất trình bày các nội dung: Tính chất vật lý của đất, tính chất cơ học của đất, xác định ứng suất trong đất, sức chịu tải của nền đất, lực đất lên tường chắn, xác định độ lún của nền công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   220 p nuce 21/02/2017 714 11

 • Giáo trình Xử lý nước thải (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Xử lý nước thải (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Xử lý và sử dụng cặn - Nước thải, khử trùng nước thải - xả nước đã xử lý vào nguồn, sơ đồ chung của trạm xử lý nước thải, cơ sở kỹ thuật của trạm xử lý nước thải, thu thập tài liệu về cơ sở để thiết kế hệ thống thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p nuce 21/02/2017 424 6

 • Ebook Đập tràn thực dụng: Phần 2

  Ebook Đập tràn thực dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Đập tràn thực dụng" do PGS.TS. Trần Quốc Thưởng chủ biên, phần 2 giới thiệu các kiến thức về dòng chảy lưu tốc cao, tiêu năng dòng phun và xói hạ lưu tràn xả lũ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p nuce 21/02/2017 311 6

 • Ebook Đập tràn thực dụng: Phần 1

  Ebook Đập tràn thực dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đập tràn thực dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về đập tràn thực dụng bao gồm: Đập tràn mặt cắt dạng Ôphixêrốp, đập tràn mặt cắt dạng wes, xác định các thông số thủy lực CB mặt tràn dạng wes, đập tràn xả lũ kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p nuce 21/02/2017 333 6

 • Giáo trình Xử lý nước thải (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước thải (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước thải cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về xử lý nước thải, công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p nuce 21/02/2017 395 6

 • Ebook Bài tập thủy lực (Tập 2): Phần 1

  Ebook Bài tập thủy lực (Tập 2): Phần 1

  Cuốn "Bài tập Thủy lực" được sửa chữa và bổ sung do đồng chí Nguyễn Cảnh Cầm chịu trách nhiệm và được chia làm hai tập tương ứng với hai tập của cuốn Giáo trình thủy lực (tái bản lần thứ ba). Trong cuốn này ta chỉ đề cập đến tập 2 từ chương X tới chương XIX. Trong phần 1 cuốn sách nghiên cứu 6 chương. Mỗi chương bao gồm tóm tắt lí...

   125 p nuce 10/01/2017 545 15

 • Ebook Bài tập thủy lực (Tập 2): Phần 2

  Ebook Bài tập thủy lực (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập Thủy lực" tiếp tục nghiên cứu tập 1 gồm 4 chương cuối có tóm tắt lý thuyết đầy đủ và bài tập chọn lọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   106 p nuce 10/01/2017 437 9

 • Ebook Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 2

  Ebook Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 2

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bài tập Thủy lực" tiếp tục nghiên cứu tập 1 gồm 2 chương cuối bao gồm tóm tắt lý thuyết đầy đủ và bài tập có chọn lọc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên của Bộ môn Thủy lực Trường Đại học Thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   109 p nuce 10/01/2017 492 9

 • Ebook Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 1

  Cuốn "Bài tập Thủy lực" do đồng chí Nguyễn Cảnh Cầm chịu trách nhiệm tái bản và sửa chữa. Trong lần tái bản thứ hai này cuốn sách được chia làm hai tập tương ứng với hai tập của cuốn Giáo trình Thủy lực (tái bản lần thứ ba). Cuốn sách này chỉ đề cập đến tập 1 gồm 9 chương từ chương I tới chương IX. Tại phần 1, cuốn sách nghiên cứu 7...

   180 p nuce 10/01/2017 763 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số