Giáo trình thực hành hóa học đại cương/Th.S Đỗ Thị Thanh Hà (chủ biên); Tài liệu phục vụ giảng dạy trong trường Đại học Xây dựng

Giới thiệu cho sinh viên nắm vững các quy định làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học, quy tắc về an toàn và sơ cứu khi có tai nạn. Nẵm vững các thao tác cơ bản nhất của thí nghiệm hóa học và biết cách trình bày một báo cáo thí nghiệm.
Các tác giả: Th.S Đỗ Thị Thanh Hà (chủ biên), Th.S Trần Thị Minh Nguyệt, Th.S Vũ Thị Minh Thanh, Th.S Nguyễn Tuấn Minh, Th.S Đặng Văn Đam