Ebook Hướng dẫn sử dụng thước lỗ ban: Phần 2

Chế tạo dụng cụ gia đình, bài vè phong thủy và yểm chấn bàu chú giải ếch là những nội dung chính trong phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng thước lỗ ban". Mời các bạn cùng tham khảo.