Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 7 và 8 - ĐH Xây Dựng

Bài giảng "Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 7 và 8" cung cấp cho người học các kiến thức: Cửa sổ - Cửa đi (cấu tạo, phân loại, các bộ phận cơ bản,....), cấu tạo nhà công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.