Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 3 và 4 - ĐH Xây Dựng

Bài giảng "Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 3 và 4" cung cấp cho người học các kiến thức: Tường nhà (các yêu cầu của tường nhà, phân loại tường nhà, các bộ phận cơ bản của tường nhà,...), sàn nhà (khái niệm chung, sàn BTCT toàn khối, sàn BTCT lắp ghép,...). Mời các bạn cùng tham khảo.