Tối ưu hóa hệ thống và khả năng ứng dụng trong quản lý tài nguyên nước

Bài viết "Tối ưu hóa hệ thống và khả năng ứng dụng trong quản lý tài nguyên nước" cung cấp một cách nhìn chung về phương pháp tối ưu, công cụ tối ưu, yêu cầu về số liệu và ứng dụng phương pháp tối ưu trong quản lý nguồn nước trên thế giới và tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.