• Ebook Bài tập & hướng dẫn trình bày bản vẽ kỹ thuật

  Ebook Bài tập & hướng dẫn trình bày bản vẽ kỹ thuật

  Các bài tập về hình học, họa hình, vẽ kỹ thuật, các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp mẫu, hệ thống các bảng tra cứu liên quan tới việc vẽ và thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam là những nội dung chính trong 3 phần của cuốn sách "Bài tập & hướng dẫn trình bày bản vẽ kỹ thuật". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để có thêm tài liệu...

   126 p nuce 20/03/2017 1386 10

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8634:2010 - ISO 6906:1984

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8634:2010 - ISO 6906:1984

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8634:2010 - ISO 6906:1984 quy định các đặc tính quan trọng nhất về kích thước, chức năng và chất lượng của thước cặp có du xích có số đọc đến 0,02 mm và phạm vi đo lớn nhất 500 mm. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt rõ hơn về tiêu chuẩn này.

   11 p nuce 31/05/2015 200 2

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8633-1:2010 ISO 13385-1:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8633-1:2010 ISO 13385-1:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8633-1:2010 ISO 13385-1:2007 trình bày về đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) dụng cụ đo kích thước. Cụ thể, tài liệu này giới thiệu tới các bạn về thước cặp kết cấu và yêu cầu đo lường. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về điều này.

   28 p nuce 31/05/2015 233 1

 • MXD-Chuong III

  MXD-Chuong III

  Giáo trình máy xây dựng chương III, Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, cơ khí, cầu đường.

   17 p nuce 31/12/2014 271 4

 • MXD-Chuong II

  MXD-Chuong II

  Giáo trình máy xây dựng Chương II, Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, cơ khí, cầu đường.

   14 p nuce 31/12/2014 222 4

 • MXD-Chuong 7 .MGC Da

  MXD-Chuong 7 .MGC Da

  Giáo trình máy xây dựng chương VII, Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, cơ khí, cầu đường.

   14 p nuce 31/12/2014 216 4

 • MXD-Chuong 6-MGCN Mong

  MXD-Chuong 6-MGCN Mong

  Giáo trình máy xây dựng chương VI, Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, cơ khí, cầu đường.

   13 p nuce 31/12/2014 262 3

 • MXD-Chuong 5-MLDat

  MXD-Chuong 5-MLDat

  Giáo trình máy xây dựng Chương V, Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, cơ khí, cầu đường.

   39 p nuce 31/12/2014 194 4

 • MXD-Chuong 4-MVClen cao

  MXD-Chuong 4-MVClen cao

  Giáo trình máy xây dựng Chương IV, Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, cơ khí, cầu đường.

   23 p nuce 31/12/2014 379 4

 • MXD-Chuong IV-May vclen cao-1

  MXD-Chuong IV-May vclen cao-1

  Giáo trình máy xây dựng Chương IV (Máy nâng), Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, cơ khí, cầu đường.

   29 p nuce 31/12/2014 177 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số