• Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Hành chính

  Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Hành chính

  Cuốn sách Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin giới thiệu những nội dung cơ bản nhất. Từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan điểm mới nhất về kinh tế được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua. Vấn đề kinh tế tập thể, kinh tế cá thể... đến các...

   160 p nuce 20/03/2017 877 5

 • Ebook Trí nhớ đặc biệt của Bác Hồ: Phần 1 - Trần Đương

  Ebook Trí nhớ đặc biệt của Bác Hồ: Phần 1 - Trần Đương

  Cuốn sách “Trí nhớ đặc biệt của Bác Hồ” giúp các bạn biết, hiểu và học được phong cách làm việc học tập của Người. Bác Hồ không chỉ có phương pháp học tập hiệu quả mà đề tài Người quan tâm tìm hiểu rất rộng, đó cũng là con đường đưa đến sự hiểu biết sâu rộng của Người… Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc tham khảo...

   62 p nuce 27/07/2015 187 4

 • Ebook Hồi ký Tôi vẽ Bác Hồ: Phần 1 - NXB Kim Đồng

  Ebook Hồi ký Tôi vẽ Bác Hồ: Phần 1 - NXB Kim Đồng

  Cuốn "Hồi ký Tôi vẽ Bác Hồ" gồm các câu chuyện hồi tưởng lại của nhiều tác giả khác nhau. Phần 1 sau đây với các câu chuyện: Bác Hồ với nhân dân Thủ đô Hà Nội, Mãi mãi không quên, Các cô cứ cố gắng đã có Đảng giúp, Bác là nguồn hạnh phúc của gia đình tôi, Bài học dựa vào dân, Tôi tham dự chiến dịch giải phóng Biên giới, Bác...

   61 p nuce 27/07/2015 164 2

 • Ebook Trí nhớ đặc biệt của Bác Hồ: Phần 2 - Trần Đương

  Ebook Trí nhớ đặc biệt của Bác Hồ: Phần 2 - Trần Đương

  Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách “Trí nhớ đặc biệt của Bác Hồ” sau đây. Việc tìm hiểu những câu chuyện về Bác Hồ vừa giúp cho bạn tìm hiểu học hỏi lĩnh hôị nhiều tri thức, vừa học hỏi cách học và làm việc của Người và có những giây phút thú vị vì bạn sẽ thấy Người cũng rất hóm hỉnh và hoà nhã.

   50 p nuce 27/07/2015 199 4

 • Ebook Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Lai

  Ebook Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Lai

  "Ebook Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh: Phần 1" gồm hai nội dung lớn: Giới thuyết và tiền đề tiếng Việt thời đại Hồ Chí Minh, nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh và tính quần chúng trong ngôn ngữ. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   124 p nuce 27/07/2015 146 2

 • Ebook Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Lai

  Ebook Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Lai

  "Ebook Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh: Phần 2" gồm hai nội dung lớn: Chiều sâu tư tưởng cách mạng và cấu trúc định danh mở rộng trong ngôn ngữ Hồ Chí Minh, một vài kết luận tổng quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   90 p nuce 27/07/2015 137 2

 • Ebook Hồi ký Tôi vẽ Bác Hồ: Phần 2 - NXB Kim Đồng

  Ebook Hồi ký Tôi vẽ Bác Hồ: Phần 2 - NXB Kim Đồng

  Phần 2 cuốn "Hồi ký Tôi vẽ Bác Hồ" gồm các câu chuyện sau: Mẫu chuyện nhỏ, giá trị to; Những lần tôi được gặp Bác Hồ ở chiến dịch Biên giới (1950); Kỷ niệm những ngày được quay phim về đại hội Đảng và về Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc tháng 2 - 1951; Tôi vẽ Bác Hồ (trích); Ý nghĩa thiêng liêng của một món quà; Những kỷ niệm sâu...

   71 p nuce 27/07/2015 179 2

 • Ebook Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện (Phần 1) - Nguyễn Văn Lập

  Ebook Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện (Phần 1) - Nguyễn Văn Lập

  Ebook Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện (Phần 1) bao gồm những nội dung về diễn văn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung quốc Giang Trạch Dân tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 11-07-2001; thông cáo của Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa 15 Đảng Cộng sản Trung quốc. Bên cạnh đó, sách cũng...

   117 p nuce 27/07/2015 133 2

 • Ebook Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện (Phần 2) - Nguyễn Văn Lập

  Ebook Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện (Phần 2) - Nguyễn Văn Lập

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn ebook Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện sau đây trình bày về Trung Quốc - Những tiếng nói khác nhau về Ba đại diện; thế giới với thuyết Ba đại diện; Đảng Cộng sản Trung Quốc với 50 năm lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung kiến thức về thuyết Ba đại diện nói chung và về nền chính trị...

   127 p nuce 27/07/2015 145 2

 • GIÁO ÁN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  GIÁO ÁN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh a. Khái niệm tư tưởng và nhà tư tưởng - Theo nghĩa phổ thông, tư tưởng là suy nghĩ, ý nghĩ. - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của...

   47 p nuce 31/03/2015 375 2

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 16) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 16) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 16 của C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong khoảng thời gian từ tháng chín 1864 đến tháng bảy 1870, từ khi Hội liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất được thành lập cho đến khi chiến tranh Pháp - Phổ 1870-1871 bắt đầu).

   558 p nuce 31/12/2014 389 4

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 4) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 4) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 4 bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng 5 năm 1846 đến tháng 3 năm 1848. Những tác phẩn chứa đựng những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, cơ sở triết học của chủ nghĩa cộng sản khoa học.

   426 p nuce 31/12/2014 258 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số