Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học kỵ khí kết hợp màng vi lọc để xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam/Trần Thị Việt Nga

Bài nghiên cứu khoa học chuyên ngành Công nghệ môi trường: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học kỵ khí kết hợp màng vi lọc để xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam/Trần Thị Việt Nga; Nguyễn Đức Cảnh; Nguyễn Thúy Liên; Dương Thu Hằng/Đại học Xây dựng.