Luận văn Thạc sỹ XDDD&CN: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng

Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG Quản lý Dự án Xây dựng THUỘC VIỆN KH-CNQS/BQP/Lê Thiện Chung; Nghd TS Nguyễn Công Chính - Khoa Sau đại học, trường Đại học Xây dựng.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.