Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành Cấp thoát nước: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THOÁT NƯỚC DẠNG NÔNG CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ CŨ VIỆT NAM - Hồ Văn Kiên

Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành Cấp thoát nước: Nghiên cứu, tìm hiểu mô hình thoát nước và xử lý nước thải cho các đô thị trên thế giới. Đề xuất mô hình thoát nước phù hợp cho các đô thị cũ ở Việt Nam. Tác giả Hồ Văn Kiên; Hướng dẫn: GS.TSKH Trần Hữu Uyển