Giáo trình môn học cơ kỹ thuật - NXB Hà Nội

Công nghệ cơ khí hay kỹ thuật cơ khí là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích. Giáo trình gồm 18 chương được biên soạn dành cho ngành khai thác và sửa chữa các thiết bị cơ khí chủ yếu là chuyên ngành gia công cắt gọt kim loại la sữa chữa máy công cụ. Mời các bạn cùng tham khảo.