Giáo trình: Kết cấu chuyên dùng bê tông cốt thép - Lê Thanh Huấn

Cuốn sách đề cập tới các nguyên lý tính toán, thiết kế, phân tích sự làm việc của kết cấu chuyên dụng, không chỉ là tài liệu giảng dạy cho sinh viên xây dựng mà còn có thể giúp các kỹ sư xây dựng thiết kế, tính toán trước khi sử dụng các phương tiện tính toán hiện đại khác.