• Tính toán động học xử lí nước thải hữu cơ trên lớp đệm vi sinh bám

  Tính toán động học xử lí nước thải hữu cơ trên lớp đệm vi sinh bám

  Trong bài báo này tác giả đưa ra các kết quả nghiên cứu chính, thể hiện ở thuật toán tính quá trình xử lý nước thải hữu cơ trong thiết bị Aeroten hỗn hợp có lớp đệm vi sinh bám. Các hàm kinh nghiệm là kết quả thực nghiệm trên các trạm xử lí nước thải bệnh viện và đô thị đã được xây lắp và đang vận hành. Thuật toán tính toán trên cho...

   7 p nuce 21/03/2016 151 1

 • Một số kết quả nghiên cứu xử lí và tận dụng cao su phế thải

  Một số kết quả nghiên cứu xử lí và tận dụng cao su phế thải

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ các hợp chất cao phân tử nói chung và cao su nói riêng ngày một tăng. Song song với việc đó là một lượng lớn phế thải từ vật liệu này được thải ra môi trường.... Từ tình hình thực tế như vậy, tác giả tiếp tục nghiên cứu xử lí để vận dụng CSPT...

   7 p nuce 21/03/2016 113 2

 • Mô hình hóa quá trình xử lí sinh học yếm khí – thiếu khí – hiếu khí đối với nước thải bệnh viện

  Mô hình hóa quá trình xử lí sinh học yếm khí – thiếu khí – hiếu khí đối với nước thải bệnh viện

  Trong bài báo này tác giả trình bày kết quả nghiên cứu mô hình hóa các quá trình XLNT bệnh viện theo công nghệ AAO trên thiết bị CN 2000 nhằm tính toán dự báo diễn biến các thông số nước thải trong quá trình xử lí để làm cơ sở vận hành tối ưu quá trình XLNT.

   7 p nuce 21/03/2016 107 2

 • Mô hình tích hợp 1D-2D mô phỏng lũ trên tam giác châu Vu Gia - Thu Bồn

  Mô hình tích hợp 1D-2D mô phỏng lũ trên tam giác châu Vu Gia - Thu Bồn

  Bài báo trình bày một mô hình cho tính toán dòng chảy lũ trong hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Trong mô hình, dòng chảy trong sông và kênh được xem là một chiều và được giải từ phương trình Saint - Venant trong khi dòng chảy trên vùng ngập lũ được xem từ hai chiều và được giải từ phương trình nước sông. Các phương trình được giải theo phương pháp...

   8 p nuce 21/03/2016 167 2

 • Ứng dụng phương pháp oxy có hạn và kỵ khí để xử lý ammonium trong nước thải nuôi heo

  Ứng dụng phương pháp oxy có hạn và kỵ khí để xử lý ammonium trong nước thải nuôi heo

  Nghiên cứu trình bày thiết kế pilot xử ký nito từ nước thải nuôi lợn có nồng độ ammonium cao sau bề UASB. hệ xử lý gồm 2 quá trình, nitriy hóa có 2 cột 60 lít và một cột Anammox có thể tích 180 lít. Quá trình nitrit hóa được cấy sinh khối Nitrosomonas và quá trình Anammox được cấy sinh khối Anammox đã làm giàu trên chất mang.

   8 p nuce 21/03/2016 204 1

 • Tương lai ứng dụng Enzyme trong xử lý phế thải (Tổng quan)

  Tương lai ứng dụng Enzyme trong xử lý phế thải (Tổng quan)

  Ngày nay, tốc độ ô nhiễm môi trường đang gia tăng, do đó cần phải thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đối với việc thải chất thải vào môi trường.... Enzym có nhiều triển vọng ứng dụng trong tương lai. Một số enzym đã được ứng dụng thành công trong việc xử lý chất thải. Tuy nhiên cần có những nghiên cứu tiếp theo để tìm ra enzym có hoạt...

   12 p nuce 21/03/2016 203 2

 • Nghiên cứu công nghệ cacbon hóa để xử lý chất thải đô thị ở Việt Nam

  Nghiên cứu công nghệ cacbon hóa để xử lý chất thải đô thị ở Việt Nam

  Bài báo này trình bày các kết quả thu hổi sản phẩm, chất lượng sản phẩm thu được cũng như ảnh hưởng của các thông số công nghệ như nhiệt độ, thời gian lưu đến hiệu suất xử lý, tổng cacbon hữu cơ, diện tích bề mặt riêng. Nghiên cứu được tiến hành trên 3 quy mô khác nhau: 10-20 g/mẻ, 3-5 kg/mẻ và 50 kg/mẻ. Các thực nghiệm được tiến hành...

   7 p nuce 21/03/2016 60 1

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ lọc sinh học để xử lý nước thải trong nuôi giống cá biển

  Nghiên cứu áp dụng công nghệ lọc sinh học để xử lý nước thải trong nuôi giống cá biển

  Sử dụng công nghệ lọc sinh học xử lý nước thải trong ương nuôi giống cá biển sẽ hạn chế phải thay nước, duy trì chất lượng nước tốt liên tục trong quá trình nuôi. Hơn nữa, nước thải sau nuôi được xử lý bảo đảm yêu cầu chất lượng thải ra môi trường xung quanh hạn chế ô nhiễm và phát án dịch bệnh vào môi trường biển. Báo cáo này là...

   9 p nuce 21/03/2016 196 1

 • Một số giải pháp xử lý phân và nước thải nhằm giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn trang trại tập trung

  Một số giải pháp xử lý phân và nước thải nhằm giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn trang trại tập trung

  Trong những năm vừa qua có một số nghiên cứu và triển khai công nghệ đã đầu tư một số mô hình xử lý chất thải chăn nuôi vào thực tiễn ở Việt Nam. Tuy mức độ thành công của mỗi mô hình là khác nhau nhưng đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm và bước đầu đưa các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến ở nước ngoài vào thực tiễn Việt Nam. Các...

   16 p nuce 21/03/2016 249 3

 • Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ tách vi sóng để xử lý nhũ tương dầu/nước trong nước thải nhiễm dầu ở Việt Nam

  Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ tách vi sóng để xử lý nhũ tương dầu/nước trong nước thải nhiễm dầu ở Việt Nam

  Trong nội dung bài báo này, tác giả nêu khái quát về nước thải nhiễm dầu; quá trình thiết kế, chế tạo thiết bị vi sóng đề phá nhũ tương trong nước thải nhiễm dầu; đồng thời mô tả khá đầy đủ việc thử nghiệm tách nhũ tương dầu/nước bằng phương pháp vi sóng điện tử và so sánh hiệu quả thu được với phương pháp tuyển nổi kết hợp...

   12 p nuce 21/03/2016 183 2

 • Công nghệ xử lý chất hữu cơ của rác thải sinh hoạt bằng vi sinh vật ưa nhiệt

  Công nghệ xử lý chất hữu cơ của rác thải sinh hoạt bằng vi sinh vật ưa nhiệt

  Xử lý chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt bằng thổi khí cưỡng bức là phương pháp hiệu quả hơn, quá trình xử lý nhanh hơn, triệt để hơn, tận dụng được nguồn phế thải hữu cơ làm phân bón, trả lại độ phì cho đất. Không mất đất để chôn lấp, không gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Chất thải được phân loại trước khi xử lý (phần hữu cơ...

   13 p nuce 21/03/2016 244 2

 • Xử lý ô nhiễm môi trường: Mô hình hóa quá trình thiết bị công nghệ môi trường và một số kết quả ứng dụng

  Xử lý ô nhiễm môi trường: Mô hình hóa quá trình thiết bị công nghệ môi trường và một số kết quả ứng dụng

  Báo cáo trình bày một số vấn đề cơ bản của phương pháp mô hình hóa các quá trình thiết bị công nghệ môi trường từ quan điểm của nguyên lý phân tích hệ thống, một số kết quả vận dụng cho quá trình xử lý nước thải, đặc biệt là áp dụng cho việc tính toán, thiết kế xây dựng các công trình xử lý nước thải bệnh viện theo các mô hình công...

   11 p nuce 21/03/2016 226 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số