• Thái cực quyền đồ giải: Bài quyền thứ nhất - Đệ nhất lộ 83 thức

  Thái cực quyền đồ giải: Bài quyền thứ nhất - Đệ nhất lộ 83 thức

  Bài quyền thứ nhất "Đệ nhất lộ 83 thức" thuộc tài liệu Thái cực quyền đồ giải hướng dẫn đến các bạn cách thức, hành động, các thế của bài quyền thứ nhất - Đệ nhất lộ 83 thức. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   50 p nuce 23/02/2016 79 2

 • Tài liệu ôn tập: Nhiên liệu sinh học từ chất thải

  Tài liệu ôn tập: Nhiên liệu sinh học từ chất thải

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu ôn tập "Nhiên liệu sinh học từ chất thải" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm những câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải, giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học.

   39 p nuce 20/01/2016 36 1

 • Luận văn Thạc sĩ: Sự làm việc không gian của khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng hai nhịp

  Luận văn Thạc sĩ: Sự làm việc không gian của khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng hai nhịp

  Luận văn Thạc sĩ: Sự làm việc không gian của khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng hai nhịp bao gồm những nội dung về tổng quan về kết cấu thép nhà công nghiệp; cơ sở lý thuyết tính toán khung thép nhẹ nhà công nghiệp; khảo sát sự làm việc không gian của khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng hai nhịp.

   30 p nuce 08/09/2015 180 2

 • Tài liệu Giáo dục thể chất

  Tài liệu Giáo dục thể chất

  Tài liệu Giáo dục thể chất giúp các bạn biết được cách thức thực hiện kỹ thuật chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau; kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt; đánh bóng thấp tay nghiêng mình; phát bóng cao tay trước mặt; kỹ thuật nhảy cao úp bụng;... Mời các bạn tham khảo.

   8 p nuce 25/08/2015 150 3

 • Thuyết trình Đại Đoàn Kết Dân Tộc

  Thuyết trình Đại Đoàn Kết Dân Tộc

  Tài liệu là bài thuyết trình về nội dung Đại đoàn kết dân tộc. Với các yếu tố hình thành; Vai trò; Nội dung và hình thức tiến hành nội dung cuộc vận động toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước.

   5 p nuce 06/05/2015 51 2

 • Hướng dẫn Khai thác Thư viện số

  Hướng dẫn Khai thác Thư viện số

  Hướng dẫn chi tiết, giúp bạn đọc khai thác một cách tốt nhất tài liệu hiện có trên trang Thư viện số nuce.tailieu.vn.

   4 p nuce 09/04/2015 276 5

 • Thuyết minh đồ án Định mức Kinh tế Xây dựng

  Thuyết minh đồ án Định mức Kinh tế Xây dựng

  Thuyết minh đồ án Định mức Kinh tế Xây dựng/SVTH: TÔ XUÂN DIẾU; GVHD:NGUYỄN HOÀI ÂN

   57 p nuce 15/12/2014 298 10

 • A ĐINH MỨC_vodang(2014)

  A ĐINH MỨC_vodang(2014)

   40 p nuce 15/12/2014 42 3

 • Đồ án Định mức

  Đồ án Định mức

  Đồ án Định mức được thực hiên nhằm Thiết kế định mức thời gian sử dụng máy và tính đơn giá ca máy khi vận chuyển bản mã vào vị trí lắp bằng cần trục cổng. Mời các bạn tham khảo đồ án để nắm bắt nội dung chi tiết. Với các bạn chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu hữu ích.

   42 p nuce 15/12/2014 767 6

 • THUYET MINH Đồ án tốt nghiệp Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Phố Hiến

  THUYET MINH Đồ án tốt nghiệp Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Phố Hiến

  Bài thuyết minh cho Đồ án tốt nghiệp Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Phố Hiến. Sinh viên Nguyễn Lâm Tùng.

   16 p nuce 11/11/2014 923 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số